• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

onsdag, 11 desember 2019 12:56

Julestengt

Kontoret vil være julestengt fra 16.desember til 2.januar. 
God jul fra sekretariatet!
tirsdag, 10 desember 2019 13:38

Nord-Trøndelag Historielag 100 år

Jubileumsårsmøtet
Et historielag som er 100 år er virkelig verdt å feire, og det ble gjort på en flott måte den 16. november 2019 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Det ble hilst velkommen til Verdal og Stiklestad av Guri Figenschou Raaen fra Verdal Historielag, ett av de største lagene i nordre Trøndelag. Leder Magnus Fiskvik åpnet og ledet årsmøtet videre, og takket for seg og de 3 årene han har hatt vervet da han ble erstattet av Knut Atle Aarbu under valgene. Åke Jünge, leder i Årboknemnda, ga en fyldig presentasjon av de mange artiklene i årets bok fra Nord-Trøndelag Historielag, som er den 96 i rekken fra den første ble trykt i 1923. Deretter ble det stor aktivitet med boksalg og bytte av bøker mellom de mange som hadde bøker og tidsskrifter å tilby. Alle disse bøkene vitner om stor aktivitet og interesse rundt om i lokallagene.

Jubileumsmiddagen startet med at Magnus Fiskvik hilste alle innbudte gjester og medlemmer velkommen. Hans gjennomgang av de 100 årene ga et godt bilde av hvordan laget ble startet, med 4 historieinteresserte, prominente og optimistiske deltakere på oppstartmøtet i 1919. Laget ble det 17. historielaget som ble stiftet i Norge, og det som lå lengst nord. Utviklinga av laget gikk raskt framover, medlemstallet økte, spesielt da det ble lokale historielag som var medlemmer, og de tidligere direkte medlemmene ble årbokbestillere. Idag har laget over 5000 medlemmer, og er absolutt i god gjenge framover. Organisasjonen endres ettersom staten og samfunnet endres, nye teknikker stiller nye krav, men utviklinga gjør også historiske dokumenter lettere tilgjengelig. Nord-Trøndelag Historielag følger med utviklinga, og kan se fram mot nye år med å sikre historien for våre etterkommere.
 
Etter første runde med servering var det hilsningstaler fra de innbudte gjestene. Lederen i Landslaget for Lokalhistorie, Gunnar Hojem, Namsos, leder i Sør-Trøndelag Historielag, Aud Mikkelsen Tretvik, og leder i Namdalen Historielag Trond Prytz. Fra Meråker Historielag fikk laget overrakt en meget spesiell gave fra lederen Alf Olsen, en gruvelykt slik de brukte den i gruvene i Meråker i riktig gamle dager, laget av en stålplate fra Tirpitz. Etter middagen holdt Oddbjørn Nordset et flott foredrag om "Det røde amt" som Nord-Trøndelag ble kalt, om hvorfor det fortjente denne betegnelsen, og om de personene som hadde satt sine spor i regionen i gamle dager. Den nye lederen Knut Atle Aarbu avsluttet jubileumsfesten, ønsket alle lykke til, og så fram til å lede laget inn i de neste 100 årene.

Knut Atle Aarbu og Gunnar Hojem fra Landslaget 

fredag, 06 desember 2019 14:17

Ny utgave av Lokalhistorisk magasin

Sildefiske er et godt eksempel på hvordan omstillingsevne er nødvendig for å overleve langs kysten, sier Gunnar Ellingsen, leder for Norges Fiskerimuseum i dette nummeret av Lokalhistorisk magasin. Sildefisket har, for mange kystsamfunn i Norge, gitt det økonomiske grunnlaget for å overleve, men var også et risikabelt levebrød. Både i sin tilstedeværelse og i sitt fravær har sildas betydning vært stor, både for norske kystsamfunn og for norsk økonomi forøvrig. Silda gav grunnlag for industri, rikdom og teknologiutvikling, men også̊ grunn for fortvilelse og tap i sin uforutsigbarhet, og det kan du lese mer om i dette nummeret av magasinet. Du kan også lese om kveitejakt i Lofoten, torskens kulturhistorie, om silda i kunsten og få oppskriften på Fiskerfruens sildesalat. For flere historielag har 2019 vært et jubileumsår, og i dette nummeret kan du lese om feiringene i både et 100- og et 40-års jubileum. God lesing! 
 
Lokalhistorisk magasin nummer 4 2019 kan du lese gratis her: Nummer 4 2019
 

Forsiden: Kaas, Hartvig Huitfeldt / Anno Norsk skogmuseum
Fire menn med ei lågåsildnot som var full av fisk i Mjøsas strandsone. Tatt i 1901 på Risestranda i Vingrom, i daværende Fåberg herred.

mandag, 28 oktober 2019 19:00

Jubileumsfest i Byneset historielag

Byneset historielag feiret nylig sine første 25 år med en jubileumsfest med nesten 90 deltagere i Bynesaulaen, Spongdal skole.
På festen ble det lest opp prolog og et resymè av jubileumsberetningen, og det ble servert tradisjonell mat med svinestek til hovedrett og sviskegrøt til dessert.
Utover kvelden var det musikk av lokale krefter med meget høy kvalitet. Byneset har et meget rikt organisajonsliv innen mange områder – musikk, idrett, mat og historie.
 
Laget startet med kartlegging av gamle stier og gjennomgang av eiendomsgrenser i samarbeid med Trondheim kommune.
Så fulgte noen år hvor man laget videoer med dokumentasjon av gamle arbeidsteknikker innenfor jordbruk, fiske og matlaging.
Etter det stort arbeid med bygdebøker – først med dokumentasjon av bosetting og slekter, deretter flere bøker med tema Byneset fra langt tilbake til i dag, den gamle steinkirken på Stein, lag og organisasjoner på bygda og konfirmantbok med bilde og oversikt over konfirmanter gjennom mange år.

Generalsekretær i Landslaget for lokalhistorie Tor Anders Bekken Martinsen deltok 24.oktober på budsjetthøring på Stortinget. I åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité la han frem Landslagets innspill til det foreslåtte statsbudsjettet.

For å se Landslagets bidrag trykk her

fredag, 25 oktober 2019 12:44

Lokalhistorie i skolesekken

Styringsgruppa for prosjektet Lokalhistorie i skolesekken møttes til behandling av høstens søknader mandag 7/10, i lokalene til Landslaget for lokalhistorie i Trondheim. 16 søknader var innkommet innen søknadsfristen, og av disse ble 11 innvilget. Styringsgruppa refererer om mange gode søknader med interessante og svært varierte prosjekter, med god geografisk spredning og ulike i form og omfang. 

Neste søknadsfrist er 1/3 – 2020, og vi oppfordrer til å ta kontakt med prosjektleder for eventuelle spørsmål om søknadsordningen.

Vi gratulerer til alle lokalhistorielag som fikk innvilget sine søknader, og ser frem til å følge med på prosjektene!

Fra venstre: Bente Aster fra Kulturtanken, Tommy Christensen fra Kulturvernforbundet, prosjektleder Ingrid Synnøve Østvang, Helle Christine Ravn fra Museumsforbundet, Ane Marte Ringstad fra Sparebankstiftelsen og Gunvor Haustveit fra Riksantikvaren

torsdag, 24 oktober 2019 13:20

Kulturrådets årskonferanse 2019

Landslaget for lokalhistories sekretariat deltok 22.oktober på Kulturrådets årskonferanse 2019. Tema for konferansen var Utenforskap - om demokrati, ytringskultur og deltakelse. Gjennom innlegg, paneldebatter og kunstneriske innslag belyste og diskuterte norske og internasjonale kunstnere, institusjonsledere og fagpersoner årets tema. Det var et variert program med et mangfold av innleggsholdere og kunstinnslag som ble holdt på byscenen i Trondheim og konferansier var skuespiller Iman Meskini. 
 
I første del av konferansen fikk vi en portrettserie der tre personer delte sine erfaringer.  En handikappet bygdegutt fra arbeiderklassen fant sine forbilder i kulturfeltets randsoner, en allsidig ung skuespiller som har brøytet vei i kultur-Norge som kvinne og muslim, og en scenekunstner som har flyttet til Norge fra Brazil og kjenner «The White Gaze» på kroppen.
 
I programmet står det at det finnes utallige måter å ekskludere det eller de som framstår annerledes for en gitt kultur eller et fellesskap. Og kanskje det er mindre tradisjon for å åpne for nye impulser og stemmer, selv om vi vet det kan fornye og utfordre vårt blikk på verden og vår selvforståelse. I andre del av konferansen ble det diskutert: Hva er utenforskap og hvordan oppstår utenforskap eller følelsen av utenforskap? Hvordan påvirker det samfunnet og oss som individer? Dette ble diskutert av Thomas Walle, Fanny Duckert, Kaveh Rashidi, og Aksel Tjora og Kulturminister Trine Skei Grande holdt innlegg rundt disse temaene.
 
I konferansens tredje del holdt kunstnere, ledere, kritikere og forskere innlegg og deltok i debatt rundt temaet om kunst og kultur kan bidra til å motvike utenforskap og polarisering som følger av ukultur og eksluderende strukturer og i hvilken grad kulturlivet i dag tar det ansvaret.
Konferansens fjerde og siste del hadde overskriften En ny kulturpolitikk. Her ble det blant annet diskutert hvordan kulturpolitikken bør utformes for å sikre økt deltagelse av alle i samfunnet og hvordan Kulturrådet på best mulig måte kan sikre dette. Her var det en spennende debatt som vi i Landslaget vil ta med oss videre i vårt arbeid med våre medlemslag. 
fredag, 18 oktober 2019 13:55

Ny utgåve av Heimen

Heimen 3/19 er no tilgjengeleg i Idunn, denne gongen eit temanummer om maritim historie. Erika Søfting og Alan Hutchinson presenterer det faglege grunnlaget for jektefartmuseet i Bodø, Egil Harald Grude skriv om havaritrafikken på 1700-talet og Finn-Einar Eliassen om maritime lokalsamfunn i tidleg nytid. Vidare er det artiklar av Arnljot Løseth med eit komparativt nordatlantisk perspektiv på regionar i Fiskar-Noreg på 1800-talet, og av Per G. Norseng om naturisens rolle i kystøkonomien og det moderne gjennombrotet. Yngve Nilsen og Gunnar Yttri melder Svein Carstens si bok om Trondheim Renholdsverk 100 år og Alf Kjetil Igland sin biografi om Mons Fuhr. God lesnad!
 
Du kan lese utgåva gratis her: Heimen 3/19
fredag, 18 oktober 2019 13:50

Samlinger i Nordmøre historielag

fredag, 18 oktober 2019 11:26

Ny utgave av Lokalhistorisk magasin

Gjennom de flytende kulturminnene skaper man forståelse, identitet, tilknytting og interesse for historien og vår kulturarv, sier Hedda Lombardo i Norsk Forening for Fartøyvern. Flytende kulturminner, og kystkultur, er en viktig del av det norske frivillige kulturvernet og denne utgaven av Lokalhistorisk magasin er viet til det. Dette nummeret snor seg langs den norske kysten, fra kajakk i Oslofjorden til sjøfartshistorie i Bergen, videre til Holvikejekta i Nordfjord, og deretter til fraktehistorie fra Kristiansund. Videre går ferden til Geitbåtmuseet på Halsa, et lærested for tradisjonshåndverk. Det samme er Båtskott trebåtbyggeri, på Fosen i Trøndelag. I Trondheim har det vært landsstevne i Forbundet KYSTEN og på Inderøy har det vært båttreff på Kjerknesvågen. Du kan også lese mer om hvordan det var å dra til sjøs som 16-åring på 1950-tallet. Lengst nord i dette nummeret finner vi Porsanger, og en innføring i sjøsamiske båttradisjoner. God lesing! 
Oda Svisdal
 
Lokalhistorisk magasin nummer 3 2019 kan du lese gratis her: Nummer 3 2019
 
Rettelse fra redaksjonen: Illustrasjonen på side 5 er gjort av Stian Tranung

HM38019 Lokalhistorisk magasin 3 2019 til nett lavoppløst flyttet

 

Side 1 av 3

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.