Print this page
Jubileumsbok

Jubileumsbok

des 16 2021

Jubileumsbok

Historielagsbevegelsen er en livskraftig bevegelse. I over hundre år har historielag, sogelag, museumslag og en mengde lokalhistoriske foreninger nedlagt et betydelig arbeid for nasjonens hukommelse. Landslaget for lokalhistorie ønsker å bruke hundreårsjubileet til å hylle alle disse frivillige. Kartleggingsprosjektet, gjennomført i 2019-2020, samlet inn en stor mengde informasjon om disse lagene. Denne boken dokumenterer den frivillige innsatsen for bevaring og formidling av lokal historie og kulturvern. Vi har gjennom opplysninger fra kartleggingsprosjektet, lagenes nettsider og bøker, skrevet om alle våre medlemslag og lagt en stor innsats i å samle inn de mange fine logoene som historielagene har.

Boka er på 260 sider og starter med et forord skrevet av Dag Hundstad fra Norsk Lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket og talene holdt av styreleder og generalsekretær i Oslo rådhus under Landslagets hundreårsmarkering. Hoveddelen av boken er oversiktssider om regionlagene og lokallagene i Landslaget. Til sist i boken finner du en beretning fra Landslagets hundreårsjubileum som ble feiret i oktober 2021. Her har vi inkludert tekst og bilder fra de ulike arrangementene og den flotte prologen av Edvard Hoem som ble skrevet og fremført til Landslaget under festmiddagen på Grand hotel. Vi håper dere vil ha glede av boken!

Pris pr. bok:
For medlemslag: Kr 349
Øvrige: Kr 399

KLIKK HER FOR Å BESTILLE BOKEN

Read 348 times
Rate this item
(0 votes)
Oda Svisdal