• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

mandag, 30 januar 2023 11:32

Hans M. Næss til minne

Den store veteranen i det lokalhistoriske arbeidet på Hadeland, Hans M. Næss, døde 22. januar i den høye alder av 97 og et halvt år.
 
Det begynner å bli en tid siden nå, men Hans M. Næss satt fra 1997 til 2001 i landsstyret for Landslaget for lokalhistorie. I den påfølgende valgperioden, 2001-2005, var han varamann til det samme styret. Næss hadde massevis av historielagserfaring da han kom inn i styret for landslaget. Han var en av stifterne av Gran Historielag i 1976, satt i 25 år sammenhengende i styret i det historielaget, og bekledde ledervervet i hele 21 av disse årene. Da laget godt utpå 2000-tallet var i beit for styremedlemmer, tro han til igjen og satt noen år som nestformann helt fram til han fylte 90 år. Da han gav seg i styret etter 25 år, var det helt naturlig å utnevne han til æresmedlem i laget. Etter søknad fra historielaget ble Hans under 30-årsjubileet til Gran Historielag også tildelt kongens fortjenestemedalje i gull for innsatsen sin. Hans M. Næss var en glimrende formidler, var ikke redd for å ta ordet, og kunne foredra både om det ene eller andre på sparket, når det trengtes. Hans hadde gjennom årene skaffet seg en stor boksamling med lokalhistorisk litteratur. Ettersom kreftene begynte å avta, tenkte han mye på hva som skulle skje med den samlingen. Saken fikk en god løsning, da historielaget sammen med Gran Bibliotek fikk reddet samlingen til å bli en del av den lokalhistoriske samlingen på Gran Bibliotek. 
 
Som ildsjeler ellers ble han nok ikke rik på penger, men det virket som han trivdes med lokalhistorisk arbeid og vi får tro han fikk mange gode opplevelser av historielagsarbeidet sitt.
 
Harald Hvattum
Gran historielag
 
 
torsdag, 01 juli 2021 15:04

Feriestengt

Landslagets sekretariat har feriestengt i perioden 9. juli til 2. august 2021.
 
Vi ønsker dere alle en god sommer!
onsdag, 30 juni 2021 09:39

Halvard Bjørkvik til minne

En ruvende skikkelse innen norsk lokalhistorisk arbeid har gått bort. Halvard Bjørkvik gikk ut av tiden 17. juni 2021, 96 år gammel.
 
Bjørkvik ble født på Finnøy 9. oktober 1924. Han vokste opp med to brødre, men det var Halvard som skulle bli lokalhistorikeren. Han ble uteksaminert fra Voss landsgymnas fredsvåren 1945 og ble cand.philol. i 1951 med historie hovedfag. Samme år ble han tilknyttet Institutt for sammenlignende kulturforskning, hvor han arbeidet som forskningsassistent og konsulent frem til juni 1961. Her var det særlig forskning på jordeiendom han arbeidet med, et fagområde han var interessert i gjennom hele livet. I tillegg må det nevnes at han fra tid til annen var hjelpekonsulent ved Norsk lokalhistorisk institutt i årene etter at det ble opprettet i 1956. Også senere hadde han et stort engasjement for instituttet, der han skulle sitte hele 21 år i styret.
 
Familien flyttet til Trondheim i 1961, der Halvard Bjørkvik ble dosent i historie ved Norges Lærerhøgskole (senere Universitet i Trondheim, nå NTNU). Dosenturet innebar et spesielt ansvar for lokalhistorisk forskning. Han satt i stillingen til 1975, da han ble direktør for Norsk folkemuseum, en stilling han hadde frem til 1989. Fra 1984 var han professor II i historie ved Universitetet i Oslo. Han avsluttet yrkeskarrieren som ordinær professor i historie 1990-92 og seniorforsker 1992-94.
 
Allerede i 1952, som 28-åring, ble han medredaktør i det lokalhistoriske tidsskriftet Heimen. Året etter, i 1953, ble han gift med medredaktøren, hans kjære Randi. De delte ikke bare privatlivet, men hun ble også en livslang følgesvenn i det faglige arbeidet. Redaktørdeltagelsen i Heimen strakk seg over to perioder, først sammen med Randi i årene 1952-54 og som eneredaktør 1973-75.
 
Halvard Bjørkviks engasjement i Landslaget for lokalhistorie foregikk ikke bare gjennom tidsskriftet Heimen – han var styremedlem i Landslaget 1964-70, nestleder 1967-70 og styreleder 1970-79. Han var også formann i Norske kunst- og kulturhistoriske museer 1977-82 og styreformann for Norsk utvandrermuseum 1988-93. Hans engasjement for lokalhistorien fortsatte i årene som pensjonist, ikke bare med artikler i fagtunge tidsskrifter, men også som skribent, foredragsholder og møtedeltager i Vestre Moland og Lillesand historielag.
 
Av studenter og andre som hadde en faglig tilknytning til Halvard Bjørkvik ble han beskrevet som en sindig og behersket mann – skrev en student noe som var helt galt, ble det formidlet på en høvisk måte. Bjørkvik var diplomat – mild og rolig i fremtreden, men tydelig som fagmann. Han vil også bli minnet for sine omfattende kunnskaper og ikke minst for sitt store kontaktnett. Gjennom årene har han publisert en anselig mengde faglige arbeider, men også utallige foredrag gjorde Halvard Bjørkvik til en fremtredende historiker.
 
Som de siste ord, og med en fredlysing over Halvard Bjørkviks minne, «mange takk».
 
Oddmund Løkensgard Hoel
Redaktør, Heimen
 
Dag Hundstad
Seksjonsleder, Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket
 
Tor Anders Bekken Martinsen
Generalsekretær, Landslaget for lokalhistorie
Landslaget for Lokalhistorie er en paraplyorganisasjon for historie og museumslagene i Norge og er landets største kulturbevegelse. Det finnes historielag over hele landet, og disse gjør et viktig arbeide i å ta vare på og formidle vår felles kulturarv. Historielagene gir ut hundrevis av publikasjoner, driver museer og samlinger, og gjennomfører en mengde arrangementer overfor skoler og andre interesserte. Landslaget for lokalhistorie gir ut publikasjonen Lokalhistorisk Magasin og er medutgiver av fagtidsskriftet Heimen.
 
Om stillingen:
Stillingen er ledig fra 1.11.2020. Hittil har stillingen vært på basis av et 6-årig engasjement. Nå ønsker lagets styre å gjøre om denne stillingen til en fast stilling.
 
Generalsekretærens ansvarsområder
- daglig drift og ledelse av organisasjonen og sekretariatet
- økonomi- og budsjettansvar
- kontakt med regional- og lokallagene
- arbeide interessepolitisk overfor myndigheter
- forberede og tilrettelegge saker til styret
- delta i videreutvikling av organisasjonen
- gjennomføring av kurs og seminarer
- redaksjonelt arbeid
- rapportere til styreleder og styret
- representere organisasjonen, mediehåndtering
 
Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner
- høyere utdanning
- administrativ erfaring
- relevant ledererfaring
- erfaring fra frivillig organisasjon
- evt. politisk erfaring
- god muntlig og skriftlig framstillingsevne
- god økonomiforståelse
- analytisk og evne til nytenkning
 
Egenskaper det vil bli lagt vekt på
- jobbe selvstendig og målrettet
- løsningsorientert
- god gjennomføringsevne
- motiverende
- relasjonsbyggende
- gode samarbeidsevner
 
Vi kan tilby deg
- en spennende og meningsfylt jobb
- varierte og interessante arbeidsoppgaver
- gode muligheter for å påvirke eget arbeid og utvikling innenfor et engasjerende
fagfelt
- fleksibel arbeidstid og gode avspaseringsordninger
- hyggelig arbeidssted i et godt arbeidsmiljø sentralt i Bispegata i Trondheim
 
Det må påregnes en del reising og deltakelse på arrangementer utover ordinær arbeidstid.
Lønn etter avtale.
 
For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Landslagets styreleder, Gunnar Hojem, Namsos, telefon 913 76 610, E-mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller Landslagets nestleder, Helge Roar Dalen, telefon 918 58 275, E-mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Søknaden stiles til: Gunnar Hojem, Landslaget for Lokalhistorie, Abel Margrethe Meyers gate 14, 7800 Namsos. Søknadsfrist 15. september 2020.
mandag, 06 juli 2020 12:17

Landslaget for lokalhistorie 100 år!

I dag er det hundre år siden Landslaget for bygde- og byhistorie ble dannet i Videnskapsselskapets hus i Kristiania.
 
På møtet 6. juli 1920 møtte utsendinger fra mange historielag, bygdebok- og bykomiteer. Foranledingen til stiftelsen var Landskomiteen for lokalhistorisk forskning av 1913, der blant andre Oscar Albert Johnsen, Lorens Berg, Stian Herlofsen Finne-Grønn, Tore Aaen, Tallak Lidstøl og Edvard Bull sr. var med.
 
Nettopp Oscar Albert Johnsen ble helt sentra for etableringen av Landslaget, og på møtet fremholdt Johnsen «betydningen av nu at faa ombyttet landskomiteen med en mere repræsentativ organisation» (Verdens Gang, 7. juli 1920). «Efter en livlig debat om formaal og virkemaate» ble det valgt et foreløpig styre og Landslaget var etablert.
 
I takknemlighet for den innsatsen Oscar Albert Johnsen nedla for etableringen, og som styreleder i Landslaget de første 25 år, har vi lagt ned blomster på hans grav. Uten hans pågangsmot og iver kunne samlingen av de lokale lagene aldri vært mulig, og generasjoner med historielagsfolk, mangfoldige tusen, er evig takknemlig.
 
Takk, Oscar Albert og hurra for Landslaget for lokalhistorie!
fredag, 03 juli 2020 15:08

Lokalhistorisk magasin 2/20

6. juli 2020 er det hundre år siden Landslaget for lokalhistorie, paraplyorganisasjonen for lokalhistorielagene i Norge ble stiftet. Dette er en merkedag for historielagsbevegelsen, og selv om jubileumsfesten har blitt utsatt på grunn av koronaviruset, betyr ikke det at hundreårsdagen ikke skal markeres.
 
I dette nummeret av Lokalhistorisk magasin ønsker vi å gi våre lesere muligheten til å bli bedre kjent med Landslaget, vår historie, hvem vi er, våre samarbeidspartnere og spennende prosjekter som våre medlemslag gjennomfører. Du kan lese korte intervjuer med alle Landslagets styremedlemmer, historien til Heimen, resultatene av Landslagets siste kartleggingsprosjekt, og biografier av Oscar A. Johnsen og Lars Reinton, Landslagets to første formenn. Vi har også vært så heldige å få gratulasjoner av Kulturdepartementet, Riksantikvar, Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket, Riksarkivar, og Kulturvernforbundet, som du kan lese i dette nummeret.
 
Videre oppfordrer Lokalhistoriewiki historielagene til å dele sin kunnskap på nett og du kan også lese om restaureringsprosessen av damaskveven på Innherred, om ildsjelene bak wikistrinda, og hvordan ideen om en lokalhistorisk podcast ble virkelighet.
 
God lesing!
 
Utgaven kan du lese her.
torsdag, 12 mars 2020 16:05

Forbud mot alle kulturarrangementer

Helsedirektoratet har i dag, med hjemmel i smittevernlovens §4-1 andre ledd, fattet vedtak om forbund mot alle kulturarrangementer, blant annet. Dette gjelder også historielagssamlinger av alle slag, herunder årsmøter.
 
Landslaget følger situasjonen tett og vil komme med oppdateringer når det blir aktuelt.
 
Vi ber lagene på det sterkeste om å respekter helsemyndighetenes retningslinjer.
 
Brev sendt til medlemslagene finner du i denne lenken.
onsdag, 19 september 2018 11:50

Avlysning av arrangement

Den berammede historielagskonferansen i Tønsberg 26.-28. oktober er dessverre avlyst.
 
Vi beklager ulempene dette medfører.
mandag, 25 juni 2018 10:32

Knut Sprautens 70-årsdag

Fredag 22. juli fylte Knut Sprauten 70 år og dagen ble feiret i Målstova i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo med 80 deltakere. Sprauten ble takket av som pensjonist av både direktør ved Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre og avdelingsdirektør for forskning og formidling Hege Stensrud Høsøien.
 
I tillegg holdt Erling Sandmo et kåseri over Sprautens stil som historiker, Richard Gjems spilte munnspill og det ble gitt hilsninger fra de ansatte på NLI, Museumsforbundet, HIFO, det tidligere styret i NLI og Landslaget for lokalhistorie.
 
Knut Sprauten går av med pensjon 1. juli 2018 etter å ha vært direktør ved NLI siden 2000. Han trer også ut av Landslagets styre etter å ha representert NLI siden 2001.
 
Landslaget takker Knut Sprauten for deltakelsen og ønsker lykke til videre som pensjonist.
onsdag, 25 april 2018 10:49

Landsmøtet 2019

Tid og sted for begge arrangementene er nå bestemt.
 
Historielagskonferansen i Tønsberg er dessverre avlyst. Vi beklager ulempen dette medfører.
 
 
Historielagskonferanse og seminar
Forrige historielagskonferanse var i Bergen høsten 2016. Etter samme modell vil det bli avholdt en konferansen i Tønsberg helgen 26.-28. oktober 2018.
Konferansen vil ha mange matnyttige tema som er aktuelle for historielagene.
I Bergen var det et seminar om husmannsvesenet i tilknytning til konferansen. Dette gjentas i år med et seminar som vektlegger kvinnehistorie.
Nærmere program, påmelding og annen praktisk informasjon kommer etter hvert.
 
Landsmøtet 2019
Det 42. ordinære landsmøte i Landslaget for lokalhistorie legges til Alta helgen 24.-26. mai 2019.
Innkalling med mer kommer til nyttår.
Side 1 av 4

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.

Informasjon