• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

I høringen av kulturorganisasjonene i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 deltok Landslaget for lokalhistorie med Generalsekretær Tor Anders Bekken Martinsen. Generalsekretæren vektla den viktige jobben historielagene gjør, og at frivilligheten bidrar på mange områder i lokalsamfunnene. Her følger innlegget i sin helhet:
 
 
Landslaget for lokalhistorie ble stiftet i 1920 og har som formål å arbeide for lokalhistorie og kulturvern. Landslaget har om lag 370 medlemmer i form av historielag og foreninger. I denne medlemsmassen igjen er det rundt 70 000 enkeltpersoner. Vi er basert i Trondheim og har et sekretariat med fire ansatte og en midlertidig ansatt i en prosjektstilling.
 
Landslaget for lokalhistorie driver for det meste med koordinerende virksomhet i form av fordeler som legger bedre til rette for en massiv frivillig innsats. Daglig legges det ned mange frivillige dugnadstimer for ivaretakelse av Norges kulturarv. For det er et brennende engasjement driver historielagsmedlemmene. Videre ser vi også, at dette frivillige engasjementet i flere deler av landet har en positiv påvirkning i integrering og identitetsskaping.
 
Faglig kompetanse
Hovedoppgaven for Landslaget er som sagt å legge til rette for det frivillige historielagsarbeidet. Vi har, og knytter til oss, faglig kompetanse som bedrer kvaliteten på det arbeidet som gjøres av historielagene. Dette kan være innsamling av bilder, skjøtsel av kulturminner i form av bygningsmasse. Det kan være innsamlingsarbeider av dialekter, arkivmateriale eller minnestoff.
 
Vi har gode eksempler på at de frivillige historielagene samarbeider tett med det offentlige, og i mange tilfeller utfører arbeid for det offentlige. I en tid hvor kårene er trange for kommuner og andre offentlige institusjoner, viser det seg nødvendig å anvende frivillige med en kompetanse for å nå målsetninger på kulturvern. Vi har i år satt i gang et prosjekt med Riksantikvaren for å bedre knytte sammen historielagene og kommuner som arbeider med lokale kulturminneplaner, og vi ser hvor viktig det er for kommunene å kunne bruke lagenes kompetanse.
 
Utfordringen til Landslaget er at vi har en særdeles trang økonomi og i mange tilfeller ikke når målsetningene våre om å kunne behjelpe historielagene på best mulig måte. En bedring av økonomien i sentralleddet vil gjøre at vi kan fortsette det viktige arbeidet med å koordinere denne betydelige innsatsen for landets felles kulturarv som de frivillige i alle deler av landet legger ned. For vi ser helt klart at vi ikke vil havne i en situasjon hvor noe av lokal, regional og nasjonal interesse kan gå tapt.
 
Per i dag får Landslaget for lokalhistorie driftsmidler fra Kulturrådet på 483 000 kroner i året, og dere ser her den eneste som er fulltidsansatt i sekretariatet. For å bedre den faglige kompetansen i historielagsarbeidet er det helt avgjørende at vi får økte overføringer i form av direkte driftsstøtte.
 
Momskompensasjon og prosjektmidler
En av de viktigste tilskuddsordningene de frivillige historielagene har er momskompensasjonen. Dette tilfører midler til historielagene som er sårt tiltrengt og som vi ser kommer godt til rette. Historielagsarbeid lønner seg ikke økonomisk, og kommer heller ikke til å gjøre det, men det må være et poeng at ivaretakelse av den felles kulturarven lettes av bedre økonomiske rammer.
 
Videre håper vi at pottene til prosjektmidler som omfatter det frivillige kulturvernarbeidet økes. Her er det også viktig at rammevilkårene er lagt best mulig til rette for at de frivillige får best mulig arbeidskår, det er ikke billig å ivareta vår felles kulturarv.
 
 
Landslagets innlegg kommer 2.52.30 ut i videoen.

Husmannsseminar

07 okt 2016 Written by
Published in Blog
I regi av Landslaget for lokalhistorie arrangeres det et seminar om Husmannsvesenet fredag 4. november 2016. Seminaret vil ta for seg flere aspekter om husmannen og blir arrangert i forkant av Landslagets historielagskonferanse 4.- 6. november. Se vedlagt program for informasjon om foredragsholdere med mer.
 
Det er lagt opp til en deltakeravgift på 550 kroner. Påmelding skjer innen 25. oktober til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller per post til Landslaget for lokalhistorie, Institutt for historiske studier – NTNU, 7491 Trondheim.
 
 
(Foto: Wikipedia)
Som tidligere annonsert skal Landslaget for lokalhistorie arrangere en konferanse på Scandic Bergen city, helgen 4.-6. november 2016. Programmet vil inneha temaer som er aktuelle for historielagene. Historielagskonferansen er åpen for alle interesserte, både medlemslag, andre lag og privatpersoner.
 
Merk, bindende påmeldingsfrist 18. oktober 2016. Påmeldingsskjema returneres til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller per post til Landslaget for lokalhistorie, Sekretariatet, institutt for historiske studier – NTNU, 7491 Trondheim.
 
Klikk på linken for å se program og påmeldingsskjema

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.

Informasjon