• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

Historielagene som ressurs for kulturminneforvaltningen

Landslaget for lokalhistorie skal samarbeide med Riksantikvaren om å løfte fram historielagene som ressurs i arbeidet med kommunal kulturminneforvaltning. Gjennom en prosjektsating ut 2016 skal historielag og kommuner i Telemark og Agderfylkene inviteres til mer kontakt og samarbeid, og historielagenes kompetanse skal synliggjøres og tydeliggjøres. I disse fylkene er det mange kommuner som har en lang vei igjen for å få på plass nødvendige styringsverktøy for en god forvaltning av lokale kulturminner. Vi tror at historielagene rundt omkring ikke bare kan bidra til kommunenes arbeid med kulturminner, men også være pådrivere og «vaktbikkjer» for at kulturminner i kommunene blir godt tatt vare på. Gjennom samarbeidet får Landslaget også mulighet til å snakke varmt om historielagene på Riksantikvarens «Utviklingsnett» og andre samlinger.

Landslaget for lokalhistorie har ansatt Louise Brunborg-Næss i deltidsstilling for å lede prosjektsatsingen. Hun skal ha arbeidssted Oslo, men vil bruke mye tid på å reise rundt og snakke med historielag og kommuner, både i satsingsfylkene og andre steder som kan vise til gode erfaringer med samarbeid mellom frivillige og forvaltning. Ta godt i mot henne hvis hun tar kontakt!

Mer informasjon finner dere på denne nettsiden: http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK

Momsrefusjonen for 2015

15 des 2015 Written by
Published in Blog
Momsrefusjonen for 2015 er kommet
 
Etter utløpet av søknadsfristen 1. september var det til Landslaget innkommet søknader om momsrefusjon fra 127 lokallag og 9 regionlag, og medregnet Landslagets egen søknad, utgjorde dette et brutto søknadsbeløp på 28 millioner kroner, hvorav momsen var på nesten 2 millioner kroner.
 
Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet, som behandlet søknader fra hele landet, kom det inn over 20.000 søknader til en samlet, godkjent søknadssum på 1,56 milliarder kroner. Regjeringens avsetning til momsrefusjonen var på 1,22 milliarder kroner, slik at årets avkorting ble på 21,7% (mot 17% i fjor). Det var 1000 flere søknader enn i fjor.
               
Overføringen av pengene til lagene vil bli foretatt en av de første dagene. Det er et stort sprik i utbetalingene til Landslaget søkere, men det skyldes selvsagt ulikt nivå på pengeforbruket. Beløpene som utbetales, varierer fra kr. 200 til kr. 88.000. Vi tillater oss å stille oss undrende til at bare 136 av Landslagets 374 medlemslag har søkt om momsrefusjon. Selve søknadsprosedyren er meget enkel: bare send inn revidert regnskap for foregående år, så tar vi oss av resten. Informasjon om søknadsfrist for 2016 kommer til våren.
               
På landsbasis er det Norges Idrettsforbund som får mest i refusjon, 455 millioner kroner, altså mer enn en tredjedel av hele potten.
Her er en lenke til alle lag og foreninger nasjonalt som har fått refundert moms:
 

Stord kommune v/Lokalhistorisk prosjektgruppe og Norsk lokalhistorisk institutt arrangerer 2. og 3. oktober seminar om Busetnadshistorie (gard- og slektshistorie) for ei ny tid.

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.

Informasjon