• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

Nytt nummer av Lokalhistorisk magasin

15 des 2020 Written by
Published in Blog

Nummer 3/2020

8. mai 2020 var det 75 år siden frigjøringa av Norge etter den tyske okkupasjonen. Mange historielag hadde store planer for frigjøringsjubileet, men siden 2020 har vært et litt annerledes år har mange utsatt planene eller markert digitalt. Dette nummeret av lokalhistorisk magasin er Landslagets bidrag. Andre verdenskrig berørte alle nordmenn og har preget hver generasjon som har levd i ettertid på en eller annen måte. I portrettet denne gangen har jeg intervjuet Jødisk museum Trondheim om deres utstilling om å komme tilbake til Norge etter krigen. Du kan også lese om kvinner, krig og forbudt kjærlighet, historier fra Grini fangeleir, det hemmelige kjellerrommet i Rennebu og de glemte grenselosene. Forsvaret har bidratt til nummeret med en fotoutstilling, en del av deres nasjonale markering for 2020 og Sør-Varanger historielag forteller om markeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark i 2019. Sekretariatet vil også benytte anledningen til å ønske alle lesere av Lokalhistorisk magasin en god lesing, og en riktig god jul og godt nyttår!

Les nummeret her: Nr. 3/2020

 

Velkommen til boklansering! Tredje utgave av boken «Kulturminnevern»

 

image001.jpg

 
Boken Kulturminnevern – kulturminneloven med kommentarer, kommer nå i ny og oppdatert tredje utgave.  Den fanger opp rettsutviklingen de siste 15 årene siden forrige utgave, og beskriver nyere rettspraksis og forvaltningspraksis. Boken er også utvidet med noe mer fagstoff og eksempler. Kulturminnevern er en sentral kilde for alle som arbeider innen kulturmiljøforvaltningen og med miljøkriminalitet. Den nye utgaven vil bli tilgjengelig på Økokrim og Riksantikvarens nettsider. Den kan også lastes ned og skrives ut. 
 
Kulturminnevern ble utgitt første gang i 2001, og ble senere revidert i 2005.  Boken ble til i et samarbeid mellom Riksantikvaren og Økokrim, med støtte fra Klima- og miljødepartementet. Jørn Holme var og er fortsatt bokens redaktør. De fleste kapitlene er skrevet av jurister ved Riksantikvaren, Økokrim, Klima- og miljødepartementet. Kulturdepartementet har bidratt til bestemmelsene om innførsel og utførsel av kulturgjenstander. 
Da første utgave kom i 2001, var behovet stort for en slik fagbok. Det manglet den gang en samlet juridisk fremstilling av kulturmiljøretts-området. De senere årene har det vært en rettsutvikling både på regelverkssiden og med hensyn til rettspraksis og forvaltningspraksis. Denne oppdaterte utgaven tar opp i seg dette, og den vil være viktig for å sikre enhetlig og oppdatert praksis både for kulturmiljøforvaltningen og for miljøkrimapparatet. Det har kommet til en rekke viktige dommer på feltet, ikke minst avklaringer fra Høyesterett.
Fra 2020 ble det innført store endringer i kulturmiljøforvaltningen. Fylkeskommunene og Sametinget har fått et større fagansvar for kulturmiljøfeltet, noe som ytterligere styrket behovet for en ny utgave.
Boken kommer både i papirutgave og i digital form, og vil bli distribuert til berørte fagmiljøer. 
 
Lanseringsseminar 10. desember – digitalt i Teams Live Event 
Boken vil bli lansert med et fagseminar av Riksantikvaren 10. desember kl. 10-12. Fagseminaret vil åpnes av riksantikvar Hanna Geiran. Det foreløpige programmet byr på faglige innlegg fra bl.a. redaktør Jørn Holme, advokat Marius Emberland, Regjeringsadvokaten, Nikolai Winge, Sivilombudsmannen og konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl fra ØKOKRIM.  
Det er ikke nødvendig å melde seg på. For å delta, klikk på lenken rett før vi starter: Delta her
Del gjerne invitasjonen med kolleger og andre interesserte!
 

image002.png

Ny krisepakke for frivilligheten

30 okt 2020 Written by
Published in Blog
Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020.

Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret.


Søknadsfrist 15. januar 2021.


Det kan søkes om:
  • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller annen spesifisert aktivitet er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
  • For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider: https://lottstift.no/nb/krisepakke-3-for-frivilligheten/


Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.