• sekretariat@landslaget.org
  • Telefon: 950 39 727

Blogg/nyheter

Send skjema her

29 apr 2020 Written by
Published in Blog

Momskompensasjon – Frist 1.mai

Vi minner om at frist for å sende inn søknad om momskompensasjon for 2019 til Landslaget for lokalhistorie er 1.mai 2020

Skjema for innsending finner dere her: http://www.landslaget.org/index.php/2015-02-13-11-30-01/medlemsfordeler/momskompensasjon/sende-soknad

 

 

Ny utgåve av Heimen

23 apr 2020 Written by
Published in Blog

Frå redaksjonen

Det fyrste Heimen-nummeret i 2020 held fram med den breidda redaksjonen ønskjer at tidsskriftet skal ha, både tematisk, periodisk og metodisk.

Anne Drageset tek føre seg gravskikkane i Hardanger i jarnalderen (500 f.Kr.–1050 e.Kr.). Gjennom ein analyse av heile 1500 graver har ho funne tre hovudskikkar, som blir jamførte med granskingar i dei tilgrensande regionane. Spørsmålet ho ønskjer å svare på, er om det kan identifiserast eit eige gravspråk, eller ein dialekt, for Hardanger.

Det regionale perspektivet pregar også Kari Lindbekk og Tomasz Opach sin artikkel om befolkningsutviklinga i Trøndelag frå 1866 til 1914. Gjennom ein omfattande demografisk analyse har dei kartlagt skilnadene mellom kommunane i Trøndelag både når det galdt utvandring og indre flytting. Eit sentralt spørsmål i drøftinga er korleis ein mobil arbeidsstyrke på jakt etter levebrød bidrog til næringsøkonomisk omstilling. Artikkelen er også eit interessant metodisk nybrotsarbeid ved den omfattande bruken av kart ikkje berre som illustrasjonar, men som sentrale analyseverktøy i historieforskinga.

Då Hans Try døydde i 1990, etterlet han seg fleire manuskript. Ein av tekstane, om det store bryllaupet på Reiersdal i 1820, prentar me i dette nummeret. Try brukar etterspelet etter det livlege bryllaupet som inngang til å sjå på styresmaktenes tiltak for å motarbeide «Overdaadighed» og «Luxus» mellom allmugen. Artikkelen er tilrettelagd av Bjørg Seland, som også har skrive ein introduksjon til artikkelen der ho set han i samanheng med forskingsarbeidet til Try. Kjeldene til Try er spora opp, og Seland gjer greie for korleis teksten er klargjort for publisering.

Sjølv har Seland arbeidd vidare med temaet til Try. Artikkelen hennar om samfunnsånd og sosial kontroll i norske bygdesamfunn tidleg på 1800-talet er den fyrste samla framstillinga av dei mange skriftlege avtalane (foreiningane) som vart inngått i norske bygder for å fremje sparsemd og måtehald. Hans Try reiste spørsmålet om slike avtalar var ein forlaupar for frivillig foreiningsliv i bygdene. Selands konklusjon etter å ha analysert innhaldet i og bakgrunnen for avtalane i kring 15 lokalsamfunn er at det er eit svakt grunnlag for ein slik teori. Artikkelen er eit viktig tilskot til forskinga på tilhøvet mellom allmuge og øvrigheit før og etter 1814.

Det er tre bokmeldingar i dette nummeret. Nils Olav Østrem melder A tale of a Fool? av Gudný Hallgrimsdóttir. I ein norsk lokalhistorisk samanheng gjev boka – og bokmeldinga – interessante innblikk i bruken av mikrohistorisk metode. To band av Soga om Sogn og Fjordane (2017) er melde tidlegare, og i dette nummeret kjem det meldingar av dei to banda som stod att. Knut Dørum skriv om band 1, Folk i fjordrike (før 1763) av Harald Endre Tafjord og Harald Krøvel, medan Steinar Aas melder band 4, Kraft og motkrefter (etter 1945) av Hege Roll-Hansen.

God lesnad!

Heimen kan leses her: https://www.idunn.no/heimen

Ein historisk periode

Bli med å dele minnene medan dei blir til.
Norsk Folkemuseum har starta innsamling av bitar til det store puslespelet om koronaens tid. 
Vi er alle med på å skape denne tida - vi er alle primærkjelder. 
Memoar samlar munnlege bidrag til Folkemuseet si innsamling i form av video- eller lydintervju med enkeltpersonar på avtalte tidspunkt. 
Alle kan bidra. 
I enkeltintervju gir du munnleg samtykke til opptak og avlevering  til Minner.no.
I Minner.no blir alle bidrag tilgjengelege for forskarar, 
Du kan i tillegg gi samtykke til at ditt bidrag blir publisert på Minner.no og Memoar.no. 

Les mer og bidra her: http://www.memoar.no/korona

 

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

  • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
  • Telefon: 950 39 727
  • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.

Informasjon