• sekretariat@landslaget.org
 • Telefon: 950 39 727

Image

Søknadsmidler

Formidling av lokal kulturarv til ungdom og unge voksne

Om ordningen

«Til ungdommen» er øremerket formidlingsopplegg om lokalhistorie for ungdom og unge voksne i søkers nærområde. Søknadsordningen retter seg mot større prosjekter som strekker seg over et visst tidsrom, og går mer i dybden enn vårt forrige prosjekt Lokalhistorie i skolesekken. Vi ønsker at våre lokallag skal være sentrale bidragsytere når lokalhistorie står på læreplanen i skolen. Søker må derfor gå i dialog med skolen for å tilpasse tid, enes om tema og sammen utforme et opplegg som vil gagne både søker og ungdommen. Vi ser gjerne også at det samarbeides med høyere utdanning/fagskoler der lokal kulturarv er et tema.

Midlene kan for eksempel brukes til:

 • kurs/veiledning
 • leie av lokaler
 • innkjøp av utstyr
 • reiseutgifter
 • leie av profesjonelle aktører/fagfolk
 • frikjøp av arbeidstid

Krav til søknaden

 • Samarbeid med skolen som strekker seg over noe tid
 • Minimum én lokal samarbeidspartner (i tillegg til skolen)
 • Egenandel/midler fra annet hold på minst 20% av budsjettet
 • Målgruppe: Ungdom (13 – 19 år) og unge voksne (20 – 25 år)

Det forutsettes at elevene skal hentes jevnlig ut av klasserommet, og bidra aktivt i prosjektet i samarbeid med medlemmer fra lokalhistorielaget. Det oppfordres også til å leie inn aktører som kan styrke prosjektet enten faglig eller pedagogisk.

Gjensidig utbytte er et pluss! Kanskje kan lokalhistorielaget dra veksler på elevenes digitale kunnskap?

Søknadsfrist

 • For vårsemesteret: 15. oktober
 • For høstsemesteret: 15. april

Hvem kan søke?
Historielag med medlemskap i Landslaget for lokalhistorie må stå som ansvarlig arrangør, og følgelig også rapportere i etterkant.

Hvor mye kan det søkes om?
Det kan søkes om inntil kr 60 000,-.

Hvem kan samarbeidspartnere være?

Det er i utgangspunktet helt åpent hvilke(n) lokal(e) aktører man velger å samarbeide med, men det kan eksempelvis være kulturenheten i kommunen, museer, arkeologer, fotografer, kunstnere, håndverksarbeidere eller et annet lag/forening med interesse for kulturarv. Det kan også være noen med kompetanse innen formidling, for eksempel en skuespiller, lærer, musiker, pedagog, forteller eller rett og slett en lokal ildsjel.

Hvilke prosjekter støttes?

Her kommer Norges geografiske og historiske mangfold inn i bildet! Det legges ikke føringer på hvilken type prosjekter som støttes. Vi ønsker å motta søknader som viser bredden og mangfoldet i landets lokalhistorie, og legger større vekt på rammen rundt prosjektet heller enn selve innholdet.

Skal det kanskje settes opp en skigard rundt et bygdemuseum? Trengs det tømrerlærlinger til gjenreising av et laftet bygg? Behøves det håndkraft i et skiferbrudd? Er det en lokal sangtradisjon som bør videreføres til de unge? Har bygda/området en spesiell historisk hendelse som skulle vært dokumentert og rettet fokus mot? Er det mattradisjoner som holder på å gå i glemmeboka? Og så videre, og så videre. Her venter vi i spenning på å se hvilke prosjekter vi kommer til å motta søknad om støtte til.

Når, og hvordan blir søknaden vurdert?

Søknadene vurderes av en styringsgruppe fra Kulturvernforbundet, Museumsforbundet, Riksantikvaren, Kulturtanken og Sparebankstiftelsen DNB, i tillegg til prosjektleder. De behandles i ukene etter søknadsfrist, og alle søkere vil underrettes i løpet av november og mai.

Hva må søknaden inneholde? Se elektronisk søknadsportal.

 1. Navn på organisasjonen som søker
 2. Navn, e-post og telefonnummer til kontaktperson
 3. Beskrivelse av prosjektet/formidlingsopplegget
 4. Informasjon om skole og samarbeidsaktør(er)
 5. Søknadsbeløp
 6. Kontonummer for utbetaling
 7. Budsjett
 8. Tidsramme

Kontaktperson

Prosjektleder: Oda Svisdal

E-post: oda.svisdal@landslaget.org  

Tlf.: 973 00 196.

Prosjektet finansieres av Sparebankstiftelsen DNB, Landslaget for lokalhistorie og Eckbos legat.

Vi er også tilstede på Facebook. Besøk gjerne våre sider der.

Kontakt oss

 • Adresse: Bispegata 9b, 7012 Trondheim
 • Telefon: 950 39 727
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for statistikk og for å kunne gi deg en god leseopplevelse.

Informasjon